آنالیز وب سایت و تحلیل داده ها

webanalytics

آنالیز وب سایت و تحلیل داده ها

امروزه با توجه به رشد اینترنت و فراگیر شدن بازاریابی و تبلیغات اینترنتی، هر روزه به تعداد و روشهای بازاریابی نوین افزوده می شود.

در این تکاپو تقریبا همه ی صاحبان کسب و کارها و مسئولین مربوطه، توجه یا آشنایی کاملی به آنالیز وب سایت و کمپین های تبلیغاتی که در اینترنت راه اندازی می کنند ندارند. و معمولا با چشم بسته سراغ انواع تبلیغات رفته و پس از اتمام دوره تبلیغات مذکور، حتی به طور قطع و کامل نمی توانند بگویند که فلان تبلیغ انجام شده چه بازخوردی داشته است و آیا لازم است بودجه چنین تبلیغی افزایش یا کاهش پیدا کند!

اما در میان تمامی این سردرگمی ها و روشهای تبلیغاتی رنگارنگ به راحتی می توان مسیر بازاریابی را ترسیم کرد و تمامی اطلاعات لازم برای افزایش راندمان واحد بازاریابی را از طریق ابزارهای پیشرفته و مطمئن اینترنتی به دست آورد.

آنالیز داده های به دست آمده و همچنین تحلیل این داده ها توسط کارشناس با تجربه انجام می شود تا بتواند اطلاعات کاملا مستند و محکمی به مدیران کسب و کارها بدهد که آنها هم بتوانند تصمیمات مثبت و قطعی در حوزه راهبرد شرکت خودشان اتخاذ نمایند.